3212-a

سبد گالیا مدل 3212

این محصول دارای ابعاد برونی 114*200*300 میباشد.
رنگ محصول قهوه ای می باشد و ابعاد داخلی آن ارتفاع 94*163*263 می باشد.
این محصول دارای مقاومت بالا در برابر ضربه و کشش و فشار و همین طور در ممقابل اشعه ماورای بنفش خورشید می باشد.
3212